Нишона сони, 2011 йил февраль

nishona-soniГазетани ўқинг | “PDF” шаклида сақлаб олинг (4 мб)

Бу сонда:

Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor (1-2-бетлар)
Abdulloh Xo’ja: “Vatan mustaqilligi biz uchun ham aziz” (4-5–бетлар)
O’zbek tili va adabiyotining Amerikadagi tadqiqi va tashviqi (6-7-бетлар)
350 ming dollarlik gilam yoxud o‘zbek o‘g‘lonining g‘aroyib sarguzashtlari (8-бет)
Biometrik pasport nima va uni qanday olish mumkin? (13-бет)
Yozig’imiz ne edi? (14-бет)